ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္

ႏွလံုးသားသစၥာ

ေျပာၾကမယ္

Followers

ပုဂံ-ေညာင္ဦး

ထီလိုမင္းလို ဘုရားကေတာ့ ပုဂံ-ေညာင္ဦးသြား ကားလမ္းနေဘးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္မွာ စတင္တည္ခဲ့ေပမဲ့ သားေတာ္ ေဇယ်သိခ္ေခၚ နားေတာင္းမ်ားမင္း လက္ထက္မွာမွ အျပီးသတ္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ ေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။ ထီးလိုမင္းလို ေစတီေတာ္ဟာ နရပတိစည္သူမင္း နတ္ရြာစံခ်ိန္မွာ သားေတာ္ငါးပါးရဲ႕အလည္မွာ ထီးျဖဴစိုက္ေစျပီး မင္းျဖစ္မဲ့သူဘက္ ထီးေတာ္ညြတ္ေစဖို႕ အဓိဌာန္ျပဳခဲ့ရာမွ ေဇယ်သိခ္မင္းဘက္ ထီးေတာ္ညြတ္ခဲ့တာမို႕ ထီးကလဲလို မင္းကလဲလို လို႕အစြဲျပဳျပီး ေစတီေတာ္ကိုလဲ ထီးလိုမင္းလို လို႕ဘြဲ႕ေတာ္အမည္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသိရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အတိေလာကမဂၤလာ အမည္ မြန္ဘာသာ ကိုအဖတ္မွားရာက ထီးလိုမင္းလို လို႕ေခၚရတာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားဟာ လိႈဏ္ဂူသံုးဆင့္ ဘုရားျဖစ္ျပီး ဗိသုကာလက္ရာေတြကို ထူးျခားဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments: