ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္

ႏွလံုးသားသစၥာ

ေျပာၾကမယ္

Followers

ပုဂံ-ေညာင္ဦး

ေဂါေတာ့ပလႅင္ လိႈဏ္ဂူေတာ္ဘုရားၾကီးဟာ ပုဂံျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကားလမ္းမေဘးမွာတည္ရွိပါတယ္။ နရပတိစည္သူမင္းၾကီး ရဲ႕ေကာင္းမႈ႕ေတာ္ျဖစ္ျပီးျပီး ေစတီေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္စဥ္အတြင္း နရပတိစည္သူမင္း နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားလို႕ သားေတာ္နားေတာင္းမ်ားမင္းက ဆက္လက္တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဂါေတာ့ပလႅင္ လိႈဏ္ဂူေတာ္ဘုရားၾကီးဟာ ထုထည္ၾကီးမားျပီး ဥဏ္ေတာ္(ေပ၁၈၀) ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ လိႈဏ္ဂူေတာ္ အတြင္းမွာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးေတြကိုလဲ ၾကည္ညိဳဖူးေမွ်ာ္ ျမင့္ေတြနိုင္ပါတယ္။ အေလာင္းစည္သူမင္းလက္ထက္ မိဘဘိုးဘြားေတြကို ကန္ေတာ့ရာေနရာမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္လို႕ ကန္႕ေတာ့ပလႅင္ လို႕ဆိုၾကရာက ေနာင္ ေဂါေတာ့ပလႅင္လို႕ ျဖစ္လာေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရပါတယ္။

0 comments: