ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္

ႏွလံုးသားသစၥာ

ေျပာၾကမယ္

Followers

ပုဂံ-ေညာင္ဦး

ျပႆဒ္ၾကီးဘုရားကေတာ့ အေနာက္ဖြားေစာရြာသို႕ သြားရာလမ္းနေဘး အတြင္းဘက္မွာတည္ရွိပါတယ္။ ျပႆဒ္ၾကီးဘုရားဟာ က်စြာမင္းၾကီးရဲ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ျဖစ္ျပီး သီဟိုက ျပန္လည္ၾကြေ၇ာက္လာတဲ့ ဓမၼသီရိမဟာေထရၤအတြက္ တည္ခဲ့တာလို႕ဆိုေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ျပႆဒ္ၾကီးဂူဘုရားတည္ထား ကိုးကြယ္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ က်စြာမင္းၾကီးနတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားပါတယ္။ ျပႆဒါးေန႕မွာ စတင္တည္ခဲ့တာမို႕ ျပႆဒါးဘုရားလို႕လဲ ေခၚၾကေၾကာင္း အဆိုရွိပါတယ္။ ျပႆဒ္ၾကီးဘုရားရဲ႕ အုပ္စီလက္ရာနဲ႕ ဗိသုကာလက္ရာပံုစံဟာ ထူးျခားေကာင္းမြန္ လွတာမို႕ ေလ့လာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဂူဘုရား တစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္။

0 comments: